Hygiejne

Teori og praksis


Kurset begynder med et teoretisk oplæg om hygiejne, som er tilrettelagt efter Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandklinikker. Oplægget lægger op til dialog og spørgsmål, hvorefter der er praktiske øvelser i håndhygiejne.


Efter teorien følges medarbejdernes arbejdsgange, mens der er patienter i stolen. Afslutningsvis samles medarbejderne og får feedback på hygiejnen ved patienten, klargøring af klinikken samt arbejdsgange i sterilisationen.


2-3 uger efter kurset tilbyder vi et opfølgningskursus, hvor det også er muligt at afholde et førstehjælpskursus (se nedenfor)

Førstehjælp

Teori og praksis


Kurset er baseret på Dansk Førstehjælpsråd, og Dansk Råd for Genoplivnings retningslinjer.
Følgende emner gennemgåes og øves:


  • Hjerte-lunge-redning og hjertestarter
  • Diabetes
  • Astmaanfald / vejrtrækningsbesvær
  • Anafylaktisk shock
  • Blødning og småskader
  • Stroke


Øvelserne foregår på nyeste træningsdukker og trænings hjertestarter, samt på hinanden. Der undervises i at ventilere på maske, og ikke i mund-til-mund metoden. Undervisningen giver medarbejderne trygheden til at gå i gang med førstehjælp og hjerte-lunge-redningen, hvis patienten bliver syg i stolen

Skræddersyet kursus til din virksomhed


Kursuseksempler

Eksempel på kursusdag


Kl. 08.00-10.30

Kurset begynder med 2 1/2 intensive undervisningstimer, som er opbygget over Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandlægeklinikker


Kl. 10.30-13.00

Der er patienter i stolen og underviseren er ”fluen på væggen”, hvor arbejdsgangene følges


Kl. 13.00-13.30

Frokost


Kl. 13.30- 15.00

Fælles opsamling og feedback på formiddagen

Fælles gennemgang i sterilisationen, klinikken og evt. vaskerummet


Pris inkl moms:  18.500 kr + kørsel

(tillæg ved deltagerantal over 16)


Eksempel på opfølgnings-

kursus


Opfølgningskurset anbefales

efter temadagen


Kl. 11.00-12.00 

Der er patienter i stolen og underviseren er ”fluen på væggen”, hvor arbejdsgangene følges


Kl. 12.00-13.00

Frokost, hygiejne debat og opfølgning på spørgsmål fra temadagen


Pris inkl moms: 5.200 kr + kørsel

(tillæg ved deltagerantal over 16)


Opfølgningskurset kan med fordel bookes sammen med førstehjælpskurset. 


Førstehjælps-

kursus


Førstehjælpskurset indeholder: Hjerte-lunge-redning inkl. hjertestarter

Førstehjælp til diabetes

Førstehjælp til vejrtrækningsbesvær Anafylaktisk shock

Førstehjælp til blødning og småskader

Førstehjælp til stroke


Pris inkl moms: 7.600 kr + kørsel

(tillæg ved deltagerantal over 16)


 Kurset varer 4 timer


       Ønskes udstedelse af         Førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd, varer kurset længere.

Kontakt os venligst for flere detaljer.
Da vi er med i PTO´s partnerprogram, opnår PTO medlemmer 10% rabat på alle kurser.


Alternative kursusdage


Alternativt forslag til kursusdage

Dag 1: Førstehjælp efter lukketid, Dag 2: Hygiejnekursus


Alternativt forslag til kursusdage

Dag 1: Hygiejnekursus, Dag 2: Kl. 08.00-11.00 førstehjælp